Jan Glas zien geduld is op

Dij oavend ien meert zit ik haildaal kloar veur n tv-pergrammoa op onze regionoale omroep. t Zel over t Grunnegs goan! Presentatrice is ien t koader van ‘Meermoand streektoalmoand’ deur de redaksie dudelk mit n missie op pad stuurd: Oetzuiken wanneer we der nou ais n keer van òf binnen, van dat Grunnegs. Zo wordt t nait letterlek brocht vanzulf, mor t is de teneur.

 

t Geduld roakt n beetje op de leste tied bie de lokoale media. Krap n moand leden werden baaide winnoars van n streektoalpries ook al deur n journalist ien houk dreven: wanneer t nou ais oflopen was mit dat Grunnegs! Ze hemmen, om de laive vrede, toun mor n schatten doan. Over 30 joar is t doan, gokten ze. Dat wordt dus toch nog n haile tied deurbieten, terwiel dat t geduld op is. Harregat, niks aan, zo’n antwoord.

 

Vanoavend is onze presentatrice op bezuik bie n bekende Grunneger zanger: Woarom zingt n zanger dij ien Nederland geboren is ien vredesnoam ien t Grunnegs en nait ien t Engels bieveurbeeld, wat toch veul meer veur de hand ligt. Dat wil ze waiten, haildaal omdat t Grunnegs n oflopende zoak is ja. Mit zichtboare tegenzin legt de sympatieke zanger veur de zoveulste moal vrundelk oet hou of dat ien nkander stekt. t Riedeltje kin e onderhand smui opdreunen. Hai zol t vanzulf veul laiver over de muziek hemmen willen, over ienhold en nait aal over vörm. Dat de keuze van toal nog niks zegt over kwaliteit, dat toal n middel is en nait t doel. Mor doarover is t lasteg proaten as bie de andere partij t geduld mit t Grunnegs zo stoaregaan op is.

 

Din mor richten streektoalfunktionoares! Dij staait ter al haildaal kloar veur. Eerst is t nog n hail gehinneweer over toalkeuze. n Beetje presentatrice kin vanzulf de vroagen nait ien t Grunnegs stellen, dat snapt elke haalve zool.
Hou mot dat nou toch! Hai, wat ja lasteg! t Zel vanzulf ongemakkelk wezen, Nederlands en Grunnegs deur nkander. Oetindelk wordt knup deurhakt: ze monnen t der mor op woagen. De ain Nederlands, de ander Grunnegs. Of streektoalfunctionoares zeggen kin wanneer we der vanof binnen, van t Grunnegs. Nee, ze kin nait zeggen wanneer t oflopen is, wel hou t ter op t heden veur staait. Nou, toun waren ze vanzulf snel oetproat. Wel het doar nou nog t geduld veur.

 

t Pergrammoa indegt mit n Grunneger les op n schoul. Nou wordt t nog wel even guteg, presentatrice gaait zomor tussen de leerlingen zitten en dut gewoon mit mit de Grunneger les! Of zai meschain wait wat n kledderpuut is, vragt ze aan ain van de leerlingen. Kiek, en zo gaait t onbedould toch nog even over ienhold.
Ain van de leerlingen viendt dat de Grunnegers heur, net as ale anderstoalegen ien Nederland, aanpazen monnen: gewoon Nederlands proaten dus. Bie heur is t geduld kennelk ook schoon op.

 

JAN GLAS

 

Column overgenomen van www.webloug.nl

Clip van ‘Ode Aan Groningen’ nu online!

Ode Aan Groningen nu verkrijgbaar

De door Remko Wind met hulp van stadsdichter Kasper Peters, Irene Wiersma en Bert Hadders geschreven Ode Aan Groningen is vanaf nu verkrijgbaar op Itunes.

 

De Groningers op nummer 1!

 

 

Noordmannen

Gisteren las Bert Hadders het verhaal ‘De Indian’ voor tijdens het programma Noordmannen in Ewsum.

 

Willem van der Velde was ter plekke en legde het vast.

 

Nozem bij Cunera

Vanavond was Bert Hadders in de uitzending van ‘Cunera’ over streektaal.
Andere gasten waren Eline Brontsema en Marcel Nieuwenweg.

 

Kijk hier de uitzending terug.