Gezing en Geplaas in Coffee United

Op zondag 16 oktober spelen Herman Sandman en Bert Hadders hun programma ‘Gezing en Geplaas’.

Hadders zingt liedjes en Sandman leest voor.

Coffee United
Ubbo Emmiusstraat 34a
9711 CC Groningen

aanvang 14.00 uur

toegang gratis

Site design: Digital Magician