Zwarte man in Amsterdam

Nozem Hadders levert bij tijd en wijle een bijdrage aan het blog over de zwarte mannen van SC Veendam. Dit ter meerdere eer en glorie van de legendarische Veenkoloniale voetbalclub.

 

Lees hier zijn laatste bijdrage

Site design: Digital Magician